Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej

Mamy nadzieję, że stojący na wysokim poziomie merytorycznym program konferencji oraz znakomici wykładowcy spełnią oczekiwania uczestników i dadzą szansę na wymianę poglądów i uwag w obszarach z którymi spotykamy się w codziennej pracy.
Będzie to również czas na spotkanie w gronie koleżeńskim. Serdecznie zapraszamy pielęgniarki, położne i wszystkich zainteresowanych tematyką naszej konferencji.
Więcej w tej kategorii: « Fundacja MukoHelp e-wykłady »